Välkommen till gudstjänst!
Vi firar högmässa* kl 15.00 på Bruksgatan 27
(EFS-kyrkan) i Helsingborg på följande dagar:
1 augusti

9:e söndagen efter trefaldighet

Andreas Karlgren15 augusti

11:e söndagen efter trefaldighet

Mattias Lindström29 augusti

13:e söndagen efter trefaldighet

Patrik Toräng12 september

15:e söndagen efter trefaldighet

Andreas Karlgren26 september

17:e söndagen efter trefaldighet

+Lars Artman10 oktober

Tacksägelsedagen

Patrik Toräng24 oktober

21:a söndagen efter trefaldighet

Mattias Lindström7 november

Söndagen efter Alla helgons dag

Patrik Toräng21 november

Domssöndagen

Andreas Karlgren* Kan vissa gånger ändras till högmässogudstjänst


Biskopen talar
Biskop Bengt vid altaret
Högmässogudstjänst med missionsbiskopen
Gudstjänst
Gudstjänst