Välkommen till gudstjänst!
Vi firar högmässa* kl 15.00 på Bruksgatan 27
(EFS-kyrkan) i Helsingborg på följande dagar:


3 juli

3:e söndagen efter trefaldighet

Mattias Lindström17 juli

Apostladagen

+Lars Artman31 juli

Kristi förklarings dag

Jan-Erik Appell14 augusti

9:e söndagen efter trefaldighet

Mattias Lindström

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Uppstartsmöte och extra kyrkostämma

(Katekesförklaring 14.15)28 augusti

11:e söndagen efter trefaldighet

Patrik Toräng11 september

13:e söndagen efter trefaldighet

Andreas Karlgren

(Katekesförklaring 14.15)25 september

15:e söndagen efter trefaldighet

Mattias Lindström9 oktober

Tacksägelsedagen

Patrik Toräng

(Katekesförklaring 14.15)
* Vid enstaka tillfällen högmässogudstjänst


Biskopen talar
Biskop Bengt vid altaret
Högmässogudstjänst med missionsbiskopen
Gudstjänst
Gudstjänst