Välkommen till gudstjänst!
Vi firar högmässa* kl 15.00 på Bruksgatan 27
(EFS-kyrkan) i Helsingborg på följande dagar:
26 september

17:e söndagen efter trefaldighet

+Lars Artman

(Högmässogudstjänst med kyrkstämma efteråt)10 oktober

Tacksägelsedagen

Patrik Toräng24 oktober

21:a söndagen efter trefaldighet

Mattias Lindström7 november

Söndagen efter Alla helgons dag

Patrik Toräng21 november

Domssöndagen

Andreas Karlgren5 december

2:a söndagen i advent

Mattias Lindström19 december

4:e söndagen i advent

Mattias Lindström

* Kan vissa gånger ändras till högmässogudstjänst


Biskopen talar
Biskop Bengt vid altaret
Högmässogudstjänst med missionsbiskopen
Gudstjänst
Gudstjänst