Välkommen till gudstjänst!
Vi firar högmässa* kl 15.00 på Bruksgatan 27
(EFS-kyrkan) i Helsingborg på följande dagar:
10 april

Palmsöndagen

bp Lars Artman17 april

Påskdagen

Jan-Erik Appell18 april

Annandag påsk

EMMAUSVANDRING
(mer information kommer)24 april

2:a söndagen i påsktiden

OBS! Högmässogudstjänst
Patrik Toräng8 maj

4:e söndagen i påsktiden

Mattias Lindström

(Katekesförklaring 14.00-14.30)22 maj

Bönsöndagen

Andreas Karlgren4 juni

Pingstafton
KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST

Patrik Toräng, Simeon Appell m fl5 juni

Pingstdagen

Mattias Lindström
* Kan vissa gånger ändras till högmässogudstjänst


Biskopen talar
Biskop Bengt vid altaret
Högmässogudstjänst med missionsbiskopen
Gudstjänst
Gudstjänst