För mer information eller frågor är du välkommen att kontakta:

Patrik Toräng

Tillförordnad kyrkoherde

patrik.torang@missionsprovinsen.se

Adam Davidsson

Orförande för kyrkorådet

adam.davidsson@missionsprovinsen.se

Andreas Karlgren

Distriktsledare (Missionsprovinsen Syd)

andreas.karlgren@missionsprovinsen.se