Slopade restriktioner för gudstjänster

Från och med den 29 september gäller inte längre några begränsningar för antalet deltagare i gudstjänster. Vi har fram tills nu klarat oss på håret några gånger, vad gäller 50 personer utan anvisade sittplatser.


Därför är det mycket glädjande att vi nu kan välkomna alla som får plats till våra gudstjänster! Vi tänker dock fortsatt på att sprida ut oss och hålla avstånd i samband med exempelvis kyrkfika. Välkommen!

Utöver att våra bibelstudier åter kan hållas i fysisk form startar vi dessutom upp flera nya grupper denna termin!


En juniorgrupp för åldrarna från åk 4 till åk 7.
En systragrupp för församlingens kvinnor.


Dessutom kommer, vissa söndagar, att hållas katekesförklaring (med enklare fika) kl 14,
dvs en timma innan högmässan börjar, i kyrkan.


Se mer under sidan Om församlingen.

Nya grupper
för terminen