Med hänsyn till pandemin

Under rådande restriktioner har vårt gudstjänstfirande tvingats att förändras. Kyrkorådet har beslutat att vi fortsätter fira gudstjänst, men endast med åtta deltagare. Föranmälan krävs därför inför varje gudstjänst.


Eftersom vi inte vill neka någon försöker vi att fira två mässor varje söndag, så att alla som vill kan delta. Vissa följer också gudstjänsten hemifrån, då vi sänder den på YouTube för våra medlemmar. Till följd av att vi behöver hålla flera mässor så är det en förkortad mässordning som används.

Nya liturgiska textilier

I julas fick församlingen en gåva från några av dess medlemmar. Mässhakar, kalkkläde och bursa köptes in i grönt, violett, vitt och rött. Utöver detta fick församlingen palla och corporale samt torkdukar.


Dessutom köptes små klockor in, som används för att ringa in gudstjänsten. Turen att vara klockringare roterar mellan barnen i församlingen.